People

PI

Tad Koga

Adjunct Professor

Maya K. Endoh

Graduate Students

Mani Sen

Deborah Barkley

Zhongjie Hu

Undergraduate Students

Justin Cheung

Nicole Passariello

Nafiul Jami

Graduated Students

Peter Gin, Naisheng Jiang, Vidya Kishore, Zexi Han, Yuxuan Ruan, Fen Chen, Chen Liang, Xiameng Chen, Jun Shang, Xiaoyu Di, Jiaxun Wang, Wenduo Zeng, Zhizhao Chen, Levent Sendogdular

Former Postdocs & Visiting Scientists

Lixia Rong (Louisiana State University), Mitsunori Asada (Kuraray Co., Japan), Bhoje Gowd (CSIR-NIIST, India), Shotaro Nishitsuji (Yamagata University)